Regels tijdens COVID-19

Op basis van de RIVM-richtlijnen, Protocol verantwoord sporten NOC-NSF

Protocol indoor volleybal NEVOBO (d.d. 9-9-2020)

Corona-richtlijnen zaalvolleybal

Algemene richtlijnen

De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten:

• Dringend advies/verzoek tot het dragen van een mondkapje bij binnenkomst tot aan het veld. Ook aan reserve spelers op de bank ditzelfde verzoek

• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)

• Vermijd drukte

• Volg de regels en aanwijzingen van de thuis spellende partij waar je bent, te vinden op de website van deze vereniging

• Toeschouwers en chauffeurs zijn niet toegestaan, tenzij deze DWF geregistreerd zijn.

Regels vanuit SC Rodenburg

Voor de wedstrijd:

• De kleedkamers zijn gesloten, douche thuis en kleed je ook vooraf thuis om.

• Publiek is (helaas) niet toegestaan. Ook chauffeurs niet. Tenzij deze DWF geregistreerd

• Handen desinfecteren bij binnenkomst en als je naar buiten gaat.

• Gastteams wachten in de kantine tot de aanvoerster van het thuis spellende team aangeeft dat ze het veld kunnen betreden.

• Teams die een wedstrijd om 19.15 hebben mogen vanaf 18.45 het gebouw betreden.

• Teams die een wedstrijd om 20.45 hebben willen we vragen om niet eerder te komen dan 20.45, dit i.v.m. de wedstrijd die ervoor plaats vind.

Tijdens de wedstrijd:

• Rodenburg speelt aan de nooduitgangen zijde


• We wisselen tijdens de wedstrijden niet van veld, zodat er tussentijds geen banken gereinigd hoeven te worden.

• Alleen de coach en het team maakt gebruik van de reservebanken. Hiervoor geldt 1,5m afstand bewaren, dus het aantal reservespelers dat op de bank kan zitten is beperkt. De “tribunes” in de hal kunnen gebruikt worden voor overige reservespelers.

• Er worden geen handen geschud of ander fysiek contact met de tegenpartij of officials.

• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

• Vermijd hard stemgeluid

• Als official ben je niet verantwoordelijk voor de handhaving op 1,5 meter afstand binnen de sporthal, hiervoor is een zaalwacht aanwezig.

• Zaalwacht heeft een hesje aan en zal de mensen in de sporthal aanspreken als de richtlijnen niet in acht worden genomen

• Indien je als official je afmeldt voor een wedstrijd als gevolg van besmetting of coronagerelateerde klachten zal hiervoor geen sanctie opgelegd worden. (alleen vantoepassing bij aangewezen scheidsrechters)

• Houd bij de spelerskaart controle de 1,5-meter afstand in acht. 

Na de wedstrijd:

• Verlaat zo spoedig mogelijk als team het veld. 
• Vanaf dat moment geld voor iedereen weer de 1,5-meter afstand regeling